Kinderen

De toekomst van onze kinderen
We kiezen voor beleid dat op de lange termijn goed uitpakt voor onze kinderen. Essentiële bouwstenen van onze beschaving zullen voor de toekomst gewaarborgd moeten blijven, zoals een veilige en gezonde leefomgeving, onderwijs en sociale en medische zorg. Dit vraagt hoe dan ook om hervorming van ons stelsel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.