SOCIAAL BELEID

Het CDA vindt het van groot belang dat mensen naar vermogen meedoen in de Nederlandse samenleving. Werk is een belangrijk fundament onder een samenleving, maar het belang van meedoen reikt voor het CDA veel verder. Wij roepen de mensen op om hun talenten in te zetten voor zichzelf en de samenleving. Mensen mogen ook op die inzet worden aangesproken. Door te werken kunnen mensen zich ontplooien en hun bestaan zin en inhoud geven. Zeker, betaald werk is niet in alle opzichten zaligmakend. Maar de zekerheid van werk en inkomen is wel een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Meer weten? Lees verder in het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.