FINANCIEEL BELEID

De burger mag een betrouwbare gemeentelijke overheid verwachten, die verstandig omgaat met gemeenschapsgeld, het geld van de burgers. Het CDA staat daarom voor een solide financieel beleid, gericht op de langere termijn. Dat betekent onder meer duurzaam investeren en kostenbewust werken. Tegenover structurele uitgaven moeten structurele inkomsten staan. En bij elke uitgave dient de vraag te worden gesteld in hoeverre de Coevorder burgers er beter van worden.
Het uitgangspunt is dat het financiële beleid van de gemeente een middel is om maatschappelijke doelen te realiseren. De gemeente is immers geen spaarbank. Geld moet rollen – van groot belang ook voor de Coevorder economie – maar wel met een optimaal maatschappelijk rendement. Als samenwerkingen met buurgemeenten of andere maatschappelijke partners hieraan kunnen bijdragen, moeten we het niet nalaten.

Meer weten? Lees verder in het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.