RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN

De ruimtelijke kwaliteit van stad, dorpen en platteland bepaalt voor een belangrijk deel hoe mensen er kunnen wonen, werken en recreëren. We zullen daarom zuinig moeten zijn op de vele fraaie gebouwen, dorpsgezichten en landschappen die Coevorden rijk is. Tegelijk zal er ruimte moeten zijn voor ondernemende mensen en voor nieuwe initiatieven, want stilstand is achteruitgang. Het CDA kiest daarom voor een evenwichtig ruimtelijkordeningsbeleid: het goede bewaren, maar ook kansen creëren. Waar dit conflicteert zullen we de oplossing in de dialoog moeten zoeken.
De komende jaren zullen ontwikkelingen als de bevolkingskrimp, vergrijzing en toenemende zorgvraag om creatieve ruimtelijke oplossingen vragen. Vernieuwingen kunnen we ook verwachten van de agrarische, logistieke en industriële sectoren. Het CDA staat hiervoor open en streeft naar flexibele bestemmingsplannen die geen barrières opwerpen voor de vernieuwingen.

Meer weten? Lees verder in het verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.