29 maart 2022

Afscheid met een lach en een traan

Op maandag 28 maart 2022 werd in de raadzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen afscheid genomen van maar liefst 15 raadsleden en 4 opvolgend raadsleden. Dat gebeurde met veel humor, soms een lach en bij een enkeling de nodige moeiten. 

Burgemeester Karel Loohuis sprak ieder raadslid persoonlijk toe en daarna kreeg ook ieder raadslid de kans om nog een laatste keer het woord aan de ‘stem van de inwoners’ te richten. Mooie wensen en adviezen overheersten de avond.

Eerst stond Loohuis stil bij de hectische periode 2018-2022. Er was sprake van een volgens zijn zeggen ‘onhoogeveense’ raad. Hij doelde op de zware tijd die politici kenden rondom de miljoenen die de gemeente tekort kwam op de nieuwe taken als jeugd, wmo en participatie. Het wantrouwen en de tegenstellingen die zich in de eerste 2 jaar voordeden. Toch kon Loohuis constateren dat de raad zichzelf herpakt had, er een ander college kwam en de dialoog en het respect weer terugkwamen. Het algemeen belang kwam weer op nummer 1 te staan na de omslag van zomer 2020.

Vervolgens werd afscheid genomen van opvolgers Baalman, Jan Alting, Goos Engels en Johannes Prakken. Deze laatste riep de raad op om vooral goed te letten op alle ‘gemeenschappelijke regelingen’. Daarna volgde in een lange sessie alle raadsleden. Sommigen sloten hun betoog af met ‘l will be back’ of ‘tot gauw’. Dat gold voor Catharina van Hien en Wilco Kramer. Ook Wolter Dekker eindigde zijn spontane afscheidsspeech met ‘tot woensdag’.  Hij zal dan bij de PvdA benoemd worden als opvolgend raadslid. Dekker kreeg van Loohuis in een zeer gevatte speech toch al te horen dat de burgemeester zo vaak al afscheid van hem had genomen dat hij geen originele woorden meer wist. Bij gemeentebelangen werd afscheid genomen van maar liefst 4 Jannen. Jan Alting, Jan Knol, Jan Giethoorn en Jan Steenbergen. Jan Giethoorn nam aan de hand van slogans de andere partijen op de hak. Hij sloot af met ‘denk niet links, denk niet rechts, maar in de kleur van je hart’. 

Ook waren er moeiten. Ina Prins stond stil bij de voor haar moeilijk periode zomer 2020. Catharina van Hien bij de moeiten in haar werk binnen GroenLinks. Wilco Kramer bij de uitslag die voor hem zo onverwachts was. Velen blikten terug op de moeiten in de coronatijd of zelfs daarvoor. Meerdere keren werd het overlijden van burgemeester Koetje als een zwarte dag genoemd.

Adrie Vos stond stil bij de moeiten in het raadswerk en zijn zorgen thuis. Peter Scheffers wilde eigenlijk niet speechen maar wenste de raad veel wijsheid bij de formatie. Philip Oosterlaak was wegens ziekte afwezig, maar werd met humor en respect door Loohuis beschreven. Zij karakteristieke spijkerjack werd benoemd en door Loohuis ‘werkkleding’ voor het raadslid Oosterlaak genoemd.

De laatste vier raadsleden hadden zo’n lange zittingstermijn dat zij werden geridderd. Arend Steenbergen voor 16 jaar (met tussenpozen) raadswerk, Hetty Bouius-Feijen, Kamiel Bertels (beiden voor 12 jaar raadswerk) en Wim Warrink voor maar liefst 16 jaar aaneengesloten lidmaatschap van de raad en de CU-fractie. Arend Steenbergen gaf aan de hij direct door kon bij de NLTO en bedankte de griffiers dat ze zijn persoonlijke secretaris wilden zijn.  Tenslotte kwam Wim Warrink. Hij gaf aan dat hij zich altijd op de onderkant van de samenleving gericht had en dat als diaken van de PKN in Hoogeveen zou blijven doen. Daar mee kon hij ondanks leeftijd zijn roeping, want zo had hij het raadswerk gezien toch voortzetten.

CDA nam afscheid van 3 raadsleden.

Klaas Kroezen (8 jaar raadslid)

Klaas Kroezen werd door Loohuis geprezen om zijn betrokkenheid bij jongeren, de kinderraad, kindvriendelijke gemeente en jong Hoogeveen. En natuurlijk zijn initiatief ‘zon op het dak’. Kroezen stond stil bij het grote belang van ‘Jong Hoogeveen’, voor gelijke kansen voor alle kinderen. Je suis comme je suis. zei deze Frans en Geschiedenis docent. Dat zou ook voor alle kinderen moeten gelden. Hij stond stil bij de ‘talentontwikkelaar’ bij het ‘nieuw leven in stichting leergeld’ (met Hilma Mastwijk), bij OnStage (over jongeren die bedrijven leren kennen). En zeker over groene daken; empathie met de toekomstige generatie was zijn drijfveer in het kader van verduurzaming. Klaas putte moed uit de uitspraken van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Zij schreef over de politiek van de vriendelijkheid. Over politiek met inhoud en met de juiste houding naar elkaar. Profileringsdrang hoeft niet ten koste van vriendelijkheid te gaan zo gaf Klaas Kroezen aan. Klaas bedankte zijn thuisfront en zijn lieve vrouw voor alle betrokkenheid.
 

Kamiel Bertels (12 jaar raadslid en vicevoorzitter van de raad)

Bertels werd door Loohuis geprezen om zijn bekwame wijze van leiding geven aan raad, presidium, fractievoorzittersoverleg. Kamiel was de eerste vicevoorzitter die echt gekozen was. Voorheen was het de oudste van de raad, maar nu toch vooral degene met de meeste kwaliteiten op het vlak van voorzitterschap en representatie.  Loohuis gaf aan dat Bertels een prima burgemeester zou zijn. Dat belooft nog wat!
Kamiel werd correct, zorgvuldig, voorbereid, rustig, proactief, ordelijk, opgewekt en ‘in control’ genoemd. In zijn speech ‘de raad kent vele gasten’ ging Kamiel in op de vele verschillende personen die hij in die 12 jaar voorbij had zien komen. Hij stond op humoristische wijze stil bij de eigenaardigheden van velen. Binnen en buiten het CDA. Ook toonde hij zelfreflectie door aan te geven dat hij soms té scherp op de regels was. Hij sloot af dat de raad volgens hem gegroeid was en veel wijzer geworden was in deze jaren. Kamiel zijn gezin was volop aanwezig in de raad en werden volop door hem bedankt.
En ja, hij was op eens op donderdagavonden thuis….Grappig moment was wel dat één van de kinderen ‘eindelijk’ liet horen in de raadszaal toen Loohuis na 12 andere raadsleden het woord tot hun vader richtte.
 

Hetty Boius-Feijen (12 jaar raadslid)

Hetty Bouius viel mooie woorden ten deel over haar sociale en betrokken houding. Hoeveel honderden mensen heb jij wel niet gesproken. En geholpen. Bij jou stond de mens centraal. Je stond dichtbij de inwoners en vooral inwoners die om hulp vragen. Loohuis sloot af met ‘je bent een fijn mens’. Woorden die Hetty Bouius goed deden. In haar speech zag je de emotie over dit afscheid soms tussen de regels door. Hoe je 12 jaar raadslid kunt worden was haar titel. Ze stond stil bij de moeiten die je kunt hebben met het nemen van beslissingen over zaken waar je maar weinig verstand van hebt. De noodzaak om met samenleving en ambtenaren te gaan praten. Met voor- en tegenstanders. Zelf stond ze stil bij het moeilijke dossier ‘ijsbaan’. En dankte ze de fractie dat ze daar tegen de lijn van de fractie in tegen mocht zijn. ‘Soms lig je wel eens wakker van alle moeilijke zaken in de raad’ zo gaf ze aan. Toch ben ik heel blij dat ik het werk mocht doen. Hetty riep op om te stoppen met het pijn doen van raadsleden via twitter. Raadsleden zijn geen leugenaars of lafaards. Moeilijke beslissingen nemen dat doen lafaards niet. In Hoogeveen mogen Hoogeveners er zijn. Allemaal. Mooie woorden van deze sociaal bewogen volksvertegenwoordiger.

Met bloemen van bestuur en fractiegenoten, een dinerbon en een toepasselijk boek nam de CDA-fractie afscheid van drie illustere leden. De komende maand zal dat in besloten kring nog wel overgedaan worden.

Zo blikten deze avond (die begon met behoud van de ruime openstelling van winkels…) 15 raadsleden terug op een periode van blijdschap, verdriet, moeiten en voor velen een heel leerzame periode. Blij dat ik door het raadswerk zo’n brede kijk op de wereld heb gekregen zei ‘onze' Hetty.
De stem van de inwoners zoals Loohuis de raadsleden noemde gingen gezellig een drankje nuttigen en zo kwam er een eind aan de historische periode 2018-2022 en kon iedereen zich opmaken voor een nieuwe raadsperiode met hopelijk voorzetting van de goede lijn van 2021 en 2022.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.