17 september 2019

Algemene Ledenvergadering CDA Hoogeveen

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van CDA afdeling Hoogeveen nodigt u van harte uit op de ledenvergadering van woensdag 16 oktober 2019 in de Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 Hoogeveen.

De zaal is om 19.30 uur open en de vergadering begint om 20.00 uur. De agenda luidt als volgt:  

1.    Opening door de voorzitter.

2.    Vastellen van de agenda.

3.    Mededelingen.

4.    Verslag ledenvergadering d.d. 8 april 2019.

5.    Erik-Jan Kreuze behandelt de actuele politiek in de gemeente Hoogeveen. Er is volop gelegenheid voor vragen en opmerkingen

Pauze.

6.    Erik Giethoorn, wethouder, vertelt over College aangelegenheden. 

7.    Bart van Dekken, fractievoorzitter CDA geeft informatie over het politieke werk in de provinciale staten van Drenthe.

8.    Wat verder ter tafel komt.

9.    Rondvraag.

 

10.Sluiting door Sjoukje Brouwer, vice-voorzitter.

 

 

U kunt de agenda ook HIER downloaden.

       

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.