08 april 2021

CDA heeft zorgen over woningmarkt in Hoogeveen

CDA stelt vragen over veranderende lokale woningmarkt

Dat de woningmarkt op het moment overspannen gedrag vertoont, zal niemand zijn ontgaan. We zien dat huizenprijzen overboden worden en dat jongeren totaal niet meer aan bod komen. Het aanbod is blijkbaar erg krap, anders zouden deze signalen op het ogenblik de markt niet bepalen. Ook constateert de fractie van het CDA dat er maar mondjesmaat aanbod komt in de vorm van nieuwbouw. “We worden veel benaderd door inwoners die hun zorgen met ons delen”, aldus Bert Otten, raadslid CDA Hoogeveen.

Zo zijn er bij het CDA signalen binnen gekomen dat er steeds vaker ‘goedkopere’ koopwoningen worden opgekocht door private partijen die deze woningen daarna verhuren. Dit zijn veelal de woningen waar starters in het verleden nog enigszins voor in aanmerking kwamen. Ook vindt het CDA ruimtelijke procedures voor nieuwe plannen wel heel erg lang duren. “Er zijn projecten waar we al jaren over praten”, vult CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra aan. Voldoende aanleiding voor de raadsleden om enkele schriftelijke vragen te stellen aan het college.

Bijvoorbeeld of het college beeld heeft van de ontwikkeling van de woningmarkt in Hoogeveen?

Zowel wat betreft de sociale huursector als de koopwoningen? En of het college bekend is met het opkopen van woningen door private partijen in Hoogeveen? Ook wil het CDA graag weten of het college mogelijkheden ziet om starterswoningen weer voor starters beschikbaar te krijgen? Tot slot, zijn vragen gesteld over de duur van de lopende bestemmingsplannen van Nijstad Oost en van de nieuwbouw in Noordscheschut en vraagt men zich af of de huidige woonvisie niet moet worden herzien, nu de woningmarkt er op dit moment toch zo anders uitziet. “We vinden het belangrijk dat er ad-rem wordt ingespeeld op de veranderende vraag in de woningmarkt in het algemeen en de lokale ontwikkelingen in het bijzonder”, besluit Otten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.