20 mei 2021

CDA stelt vragen over gevaarlijke Wijsterseweg

Het CDA in de gemeenteraad van Hoogeveen heeft vragen gesteld over een aantal ernstige ongevallen op de verschillende kruisingen van de Wijsterseweg. De laatste keer was 12 mei jongstleden. Toen vond er een ongeval plaats op de kruising met De Oostering. Ook op de kruising met de Secteweg vindt geregeld een incident plaats.

Het CDA heeft hierover een aantal vragen.

  1. Is het college bekend met het feit dat er op de verschillende kruisingen van de Wijsterseweg meer dan gemiddeld incidenten plaatsvinden?
  2. Zijn er oorzaken bekend waardoor deze ongevallen plaatsvinden?
  3. Zijn er eenvoudige maatregelen te nemen om de situatie veiliger te maken?  Zou bijvoorbeeld een stopverbod een mogelijkheid kunnen zijn?
  4. Ziet het college andere mogelijkheden om de kruisingen veiliger te maken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.