17 maart 2019

CDA zet in op meer energiecoöperaties

CDA zet in op meer energiecoöperaties

Op donderdag 14 maart 2019 werd in de gemeenteraad gesproken over de nieuwe regels voor duurzame energie en specifiek voor zonneweides.  CDA wil graag stevige inzet op lokale energiecoöperaties. 

CDA diende deze avond een motie in om de gemeente op te roepen meer middelen beschikbaar te stellen voor wijken en dorpen die met een energiecoöperatie willen beginnen. CDA is dé partij van de samenleving, daar passen energiecoöperaties bij. Deze motie werd mede-ingediend door PvdA en SP. Het CDA vind het heel belangrijk dat niet de zonneweide-ondernemers starten met initiatieven tot verduurzaming. Juist inwoners van wijken en dorpen moeten geholpen worden met het opzetten van een energiecoöperatie. Deze motie, om het college opdracht te geven deze initiatiefnemers te helpen met middelen, met voorlichting en actief te zoeken naar voortrekkers, werd met 19 voor en 11 tegen aangenomen. 

Ook werd door CDA een amendement ingediend om het college richting initiatiefnemers op pad te sturen met een ‘coöperatieverplichting’. Deze werd niet aangenomen. Door een amendement van PvdA en anderen werd in de raad wel afgesproken naar meer coöperaties te streven. Hopelijk wordt ook door dit amendement uiteindelijk het doel van het CDA bereikt: meer zonneweiden in handen van de (lokale) gemeenschap!  

 

Voor meer informatie

Klaas Kroezen 06-12684569 

Erik-Jan Kreuze 06-20490649 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.