30 juni 2020

Financiën op orde, andere koers, betere verhoudingen

Het CDA roept de gemeenteraad van Hoogeveen op om zo snel mogelijk een externe informateur aan te stellen en deze zomer een tussentijdse informatieronde te houden met alle partijen in de raad om te komen tot een breed gedragen zomerakkoord.

CDA Hoogeveen heeft vanavond een verklaring verstuurd naar de gemeenteraad, het college en de pers. Voor het CDA is het de afgelopen weken volstrekt helder geworden dat er iets ingrijpends moet gebeuren om de problemen op te lossen waar gemeente Hoogeveen mee te kampen heeft. In de verklaring roept de partij de raad van Hoogeveen op om een tussentijdse informatieronde te houden. Daarbij geeft zij drie zorgpunten aan die zij hoopt op te lossen met dit voorstel: ‘Wij maken ons grote zorgen over de financiële situatie van de gemeente. De reserves zijn op en nog steeds zijn de tekorten niet opgelost. Ook maken wij ons grote zorgen over de inzet voor de komende begroting. Wij willen geen OZB-stijging van 25%, terwijl er op de uitgaven van de gemeente slechts 2,5% wordt bezuinigd. Bovendien maken wij ons grote zorgen over de huidige politieke verhoudingen. Er moet meer samenwerking komen en de inhoud moet weer meer centraal komen te staan.’

 

De volledige verklaring is [hier] te lezen.

De motie die donderdag zal worden ingediend in de raadsvergadering is [hier] te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.