15 maart 2019

Regionale zorg hoog op agenda CDA in Drenthe

Regionale zorg hoog op de agenda van CDA in Drenthe

CDA-ers uit Hoogeveen en Drenthe gingen met CDA Tweede kamerlid Joba van de Berg, woordvoerder zorg en gedeputeerde Henk Jumelet op bezoek bij de Ambulance post in Hoogeveen. Voor een gesprek met ambulancechauffeurs, verpleegkundigen, bestuurder Victor Verrijp en huisarts Ben Luten.

Op maandag 11 maart sprak tweede kamerlid en zorgwoordvoerder Joba van den Berg in Hoogeveen met diverse betrokkenen over de zorgen dit bestaan over regionale zorg. CDA Hoogeveen had initiatief genomen tot dit bezoek en werd daarin door Henk Reinders CDA provinciale staten en gedeputeerde Henk Jumelet gesteund .

Belangrijkste partijen die gevolgen van veranderde ziekenhuiszorg in de Drentse regio ervaren zijn huisartsen en ambulancezorg. Nu door het kernteam adviezen zijn gegeven om spoedeisende of acute zorg in Hoogeveen af te bouwen is noodzaak de consequenties goed in beeld te hebben. En te kijken of dit acceptabel is.

Het is duidelijk dat deze gevolgen niet pas over één of meer jaren duidelijk worden, reeds vandaag zijn de gevolgen al merkbaar. Het is zaak om nu al duidelijk te maken waar het met de zorg in Drenthe naar toe gaat. Het werven van personeel is nu al een probleem. Er werd dieper ingegaan op de zorgen die er in deambulancezorg bestaan rondom zogenaamde ‘time outs’. Dit zijn periodes waarin bepaalde ziekenhuizen geen(acute) patiënten kunnen opnemen. De ambulancechauffeurs moeten dan een ander ziekenhuis zoeken, ditgeeft risico’s en een hoop stress.

Bij huisartsen en op de ambulancezorg is merkbaar dat er emoties bestaan rondom de zorgverlening door Treant. Het is aan de zorginstellingen om dat zo spoedig mogelijk te doorbreken en duidelijkheid te verschaffen. Duidelijkheid die ook de ambulancedienst heel erg nodig heeft. Niet alleen in welk ziekenhuis ruimte is, maar ook waar welke specialismen beschikbaar zijn. De ambulancedienst zou heel graag willen dat de minister een verbodop ‘time outs’ afkondigt voor Drentse ziekenhuizen. Ambulancezorg wil graag duidelijkheid over waar Spoed Eisende Hulp precies komt en dan ook de garantie dat deze SEH’s ook 24/7 beschikbaar zijn. Deambulancezorg is verantwoordelijk voor de 15 minuten termijn. Maar de afgesproken 45 minutennorm is duidelijk de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen.

Ben Luten gaf Joba van den Berg duidelijk mee dat de beleidsmakers echt uit moeten gaan van hoe zaken in de praktijk werken. Op papier klopt het vaak wel, maar in de werkelijkheid is het heel anders? Door de terugtredende SEH-zorg in Hoogeveen zal ook het vinden van huisartsen erg moeilijk worden. Jonge huisartsen willen geen (nacht- of 24-uurs) diensten draaien en gaan liever aan de slag in regio’s waar wel een goede SEH beschikbaar.Werving van huisartsen wordt echt een groot probleem.

Ook is er gesproken met een afgevaardigde van de CDA-zorgklankbordgroep en is er een bezoek aan burgemeester en wethouder zorg in het gemeentehuis gebracht . Zo keerde Joba van de Berg met veel achtergronden uit de praktijk van de worstelende streekzorg terug naar Den Haag.

De afgelopen maanden stelde Joba van den Berg een initiatiefnotitie rondom ‘zorg in de regio’ op, kreeg ook diverse moties rondom leefbaarheid en zorg in de regio aangenomen in de tweede kamer. Daarnaast diende zij een moties rondom overleg en analyse in de totale zorgketen, betrokkenheid van (politieke) bestuurders bij zorgverandering en informatieverschaffing rondom acute zorg in. De informatie van het bezoek aan Hoogeveen zal Joba in het debat in de Tweede Kamer op 4 april rondom acute zorg goed kunnen gebruiken. Zo probeert het CDA lokaal, provinciaal en landelijk zich in te zetten voor (behouden van) een goede basiszorg in Drenthe.

Voor meer informatie
Erik-Jan Kreuze info@samenthuisinhoogeveen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.