15 februari 2020

Samen voor een Hoogeveen wat we door willen geven!

Samen voor een Hoogeveen wat we door willen geven!

De door het college van Hoogeveen afgekondigde ‘uitgavenstop’ is op dit moment nog een signaal. Een signaal dat het college echt gaat ingrijpen. Dat is laat, moeilijk, pijnlijk en noodzakelijk.

De financiële situatie van de gemeente Hoogeveen wordt vooral veroorzaakt door de steeds toenemende uitgaven voor jeugdzorg en voor Wmo-activiteiten. Het lijkt maar niet te lukken om dit te keren. De verschillende oorzaken blijken ook moeilijk door de ambtelijke organisatie te voorspellen.

De begroting 2018 met 0-resultaat werd 9 mln. negatief en de begroting 2019 die na veel gekrakeel op 1,5 mln. uitkwam, lijkt nu met 5 mln. negatief te sluiten. Als CDA houden we over dat resultaat nog maar even een slag om de arm. Zo veel onzekerheden zijn er nog wel.

We vinden dat het college serieus moet ingrijpen, en tegelijkertijd wijzen we erop dat we Hoogeveen weg moeten houden van die negatieve spiraal.  Dat is een grote uitdaging. Maar we hebben in Hoogeveen een hardwerkende en ondernemende bevolking, vele innovatieve instellingen en bedrijven en betrokken ambtenaren en raadsleden met hun achterban.

Binnen een begroting van zo’n 160 mln. moeten we accenten blijven leggen die Hoogeveen een aantrekkelijke woon-werk-en-leefstad maken. We moeten blijven werken aan onze lange termijn doelen als het gaat om bestrijding van armoede, gelijke kansen en sociale innovaties. Wij realiseren ons dat het op onderdelen gaat knellen, dat het pijn gaat doen en dat er teleurstellingen volgen.

CDA Hoogeveen wil en gaat vanuit haar rol in de coalitie en met de oppositie bewaken dat er eerlijk en rechtvaardig gehandeld wordt. Ook dat langere termijn doelen in beeld blijven en ons gemeenschapsgeld goed besteed wordt. Online en offline geuite teleurstelling, razernij of willekeurig geroep is orde van de dag, echter vaak veroorzaakt door emotie, onwetendheid of voor eigen gewin. We mogen en willen ons daardoor niet laten afleiden van de dingen die er toe doen. Die nodig zijn om Hoogeveen wil financieel gezond te maken.

Laten we om te komen tot de gewenste financiële sanering, en met oog voor verdere ontwikkeling van Hoogeveen, samen duidelijke en effectieve plannen maken en deze vervolgens als één Hoogeveen in Assen, Den Haag en Brussel verdedigen en er steun voor vragen. Door met elkaar hard te werken, samen de schouders er onder te zetten, gaan we weer licht in de tunnel zien.

CDA Hoogeveen stelt zich ten doel om actief mee te denken, innovatief te zijn en de ontwikkelingen goed te blijven volgen en bewaken. Het college achter de broek zitten waar dit nodig is en ondersteunen waar het kan. Samen voor een Hoogeveen wat we door willen geven!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.