12 juni 2023

Stemverklaring m.b.t. uitbreiding winkeltijden door Fractievoorzitter Femke Koekoek.

De uitbreiding van de winkeltijden hebben voor een uitgebreid debat gezorgd in deze raadszaal. En dat was goed, omdat het in de optiek van het CDA ging over de vraag wat voor samenleving willen we zijn en welke economie past daar bij. En wat ons betreft voeren we vaker een dergelijk debat.

We zijn blij dat door ons amendement in ieder geval op Eerste Kerstdag en op Eerste Paasdag de winkels gesloten zijn, zodat iedereen in onze gemeente deze dagen kan vieren.

Hier in de raadzaal heb ik eerder gezegd dat het CDA een veelkleurige partij is, en dat komt ook in dit voorstel naar voren. We hechten als CDA aan discussie binnen de fractie en ruimte voor ieders standpunt, waar mogelijk proberen we tot een aanvaardbaar compromis te komen, maar soms lukt dat niet, bij zaken die principieel van aard kunnen zijn. Daarom is er binnen het CDA de ruimte en vrijheid om zuiver naar eigen eer en geweten te kunnen stemmen, uiteraard met respect voor de mening van anderen. Dat betekent in dit geval dat de fractie van het CDA verdeeld zal stemmen over het voorstel inzake de uitbreiding van de winkeltijden.

Alles afwegende en gehoord hebben de beraadslaging hier in de raadzaal zal dus een deel van de fractie van het CDA tegen (het geamendeerde) voorstel stemmen, met ons amendement zijn voor ons de scherpe kantjes er vanaf gehaald, maar we vinden deze uitbreiding van de winkeltijden niet noodzakelijk en niet wenselijk. Voor het CDA is het helder, voor ons staan staat en economie in dienst van de samenleving, dat betekent voor een deel van de fractie dat we niet ongebreideld willen meewerken aan een 24 uurs economie binnen onze gemeente en geen verdere openstelling van de winkeltijden willen. We willen een samenleving in balans, met ruimte voor momenten van rust, ontspanning, ontmoeting en verbinding en respect voor religie, reflectie en overdenking.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.