24 februari 2019

Verslag politiek café 12 februari

CDA Hoogeveen trapt af met eerste Politiek Café 2019 (kort verslag) 

Op dinsdag 12 februari was de aftrap van het eerste Politiek Café in Hoogeveen van dit jaar. Georganiseerd door CDAHoogeveen in biercafeharemajesteit. Een redelijke opkomst, maar dat deed de aanwezigen niet weerhouden discussie te voeren op actuele thema’s.

Erik-Jan Kreuze, fractievoorzitter van het CDA Hoogeveen heette iedereen welkom. Bijzonder welkom voor de aanwezigheid van fractievoorzitters van twee andere partijen. “We staan voor grote opgaven en uitdagingen, dan is samenwerken, kennis delen en transparant durven zijn, meer dan gewenst”, aldus Erik Jan Kreuze die verwees naar het theelepeltje wat hij op zijn jasje had gespeld. Met miljoenen theelepeltjes kun je branden blussen….

Henk Reinders (plek 6 Provinciale Statenverkiezingen – 20 maart 2019) en Bert Otten (plek 5 lijst Verkiezingen Waterschap Drents Overijsselse Delta - 20 maart 2019) stelden zichzelf vervolgens kort voor. “Met beide benen op de grond, gezond verstand van zaken en een portie boeren nuchterheid erbij en je hebt de beide mannen goed samengevat. Duidelijke keuze dus!”, aldus de fractievoorzitter.

De agenda was snel gevuld. Is een IJsbaan/zwembad combinatie de enige optie die nog telt? Kunnen we dit nog ontkoppelen? Hoe staat e.e.a. in relatie tot de bezuinigen in het Sociaal domein? Betekent het nieuwe afwegingskader Zonneweides 2.0 dat draagvlak niet meer relevant is? Wat kunnen we doen om goede en volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen te behouden? Geen eenvoudige vragen, wel hele zinvolle.  Een zwembad zonder ijsbaan is verhoudingsgewijs duurder. De energie-uitwisseling is een gouden greep voor deze combinatie zo betoogde Erik-Jan Kreuze. De bezuinigingen in sociaal domein houden fractie en leden erg bezig. Hetty Bouius gaf aan dat de huidige bezuinigingen omzettingen zijn. Van Gemeente terug naar Rijk, maar dat we in de toekomst, zonder dat we mensen te kort doen, toch kritisch moeten kijken naar WMO, jeugdzorg en participatiewet. CDA Hoogeveen richt zich dan vooral op zij die onterecht aan de zorg verdienen! Klaas Kroezen lichtte het afwegingskader toe, maar benadrukte ook dat, als we andere energiebronnen willen, we ook door moeten pakken.

Wilt u ook meepraten? Bezoek dan het volgende Politiek Café, wederom georganiseerd door het @cdahoogeveen op dinsdag 19 maart 2019 aanstaande!

Klik HIER voor de uitnodiging voor 19 maart!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.