9. Maurice Lunenborg

Kandidaten 2022

 

Mijn naam is Maurice Lunenborg, 43 jaar geleden geboren in Hoogeveen. Ik ben in verschillende wijken van Hoogeveen opgegroeid, eerst in krakeel, later in de Weide en daarna in het centrum van Hoogeveen. Nu woon ik samen met mijn vrouw en twee zoons van 12 en 14 in de fijne woonomgeving van de mooie wijk de Weide.
De kinderen hebben op pcbs de Regenboog gezeten en zitten nu in het eerste en tweede jaar op het Roelof van Echtencollege.

Ik wil me graag inzetten om de gemeente Hoogeveen op een hoog peil te krijgen en te houden wat betreft wonen, werken, zorg en veiligheid.
Juist in deze tijd moeten we zorgen dat we samen met onze eigen omgeving en de gemeente als stimulator de wijken en dorpen fijn en veilig maken en houden.
Ik denk daaraan écht iets bij te kunnen dragen, juist vanuit mijn achtergrond en andere functies.
Samen met de fractie van CDA Hoogeveen waar veel kwaliteit samenkomt!

In het dagelijks leven werk ik als afdelingsmanager bij waterschap Noorderzijlvest in Groningen, waar we heel veel projecten samen met de omgeving uitvoeren.
Daarbij is de norm om samen met de omgeving de maatregelen te creëren, te doorleven en waar kan zoveel mogelijk uit te voeren.
Deze ervaring breng ik actief in bij het werk voor de raad! Ook mijn politiek-bestuurlijke ervaring bij provincie en gemeente breng ik hierin mee.

Daarnaast ben ik actief als jeugdcoordinator bij voetbalvereniging de Weide, de club waar beide zoons met veel plezier voetballen.
Sporten is belangrijk voor het welzijn van iedereen in Hoogeveen, daar wil ik me ook voor inzetten.
Verder werk ik als vrijwillig politieagent in de regio Hoogeveen en omstreken, waardoor ik een goed beeld heb hoe we Hoogeveen veiliger kunnen maken, zoals met toegepast camera-toezicht. Daarnaast zet ik me in om de verkeersveiligheid in Hoogeveen te verbeteren, voor met name fietsers en bewoners van dorpen en woonwijken.
Ik ga voor Fietsstad Hoogeveen!

Ik zet me met CDA Hoogeveen in voor een nieuwe faciliterende overheid (goed bestuur), een veilige en prettig omgeving om in te wonen en sport voor iedereen!
Co-creatie en burgerinitiatieven wil ik stimuleren.
  
“Nummer 9 zorgt voor veiligheid en betrokkenheid!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.