18 maart 2017

Daadkracht door samenwerking!

Daadkracht door samenwerking, zo heet de nieuwe economische visie van Dronten en stond afgelopen donderdag 16 maart 2017 op de agenda.

Wat bij het opstellen van de visie wel lukte, samenwerking door Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek en Overheid, lukte dit niet in de raad. De gemeenteraad , op het CDA na, vond de visie zwaar onder de maat en niet voor behandeling in de raad geschikt. Het CDA vindt dat je dit niet kunt maken naar alle stakeholders die hebben meegewerkt aan deze visie.

Wij zijn als raad bij diverse bijeenkomsten betrokken geweest en dan is het raar, dat als er een raadsvoorstel gereed is, je het niet in behandeling wilt nemen. In het proces hebben we afgesproken dat de visie niet in beton is gegoten en dat we met aanpassingen mogen komen. Het CDA kan zich grotendeels vinden in de visie en de keuzes die gemaakt worden, maar vindt de visie nog niet af. Wat voor ons belangrijk is, is dat o.a. de CAH, het OVDD en LTO Noord achter de visie staan. De OVDD heeft dit recentelijk middels een brief wederom kenbaar gemaakt!

Hebben wij dan geen enkel kritiekpunt? Zeker wel! Het CDA vindt dat de visie, hoe we het met elkaar gaan realiseren, ontbreekt. De verbinding met het gemeentehuis. Voor ons is dat het accountmanagement. We hebben daarom ook aangekondigd hiervoor met een amendement of motie te komen, die hieraan invulling geeft. De visie van het CDA is dat het accountmanagement op een andere manier wordt ingericht en dat de formatie wordt uitgebreid.

Tijdens de commissievergadering hebben wij benadrukt dat alle ondernemers binnen onze gemeente evenveel aandacht moeten krijgen. Dat ze ons allemaal even lief zijn. Maar, wil je als gemeente profileren, dan zul je keuzes moeten maken. Maar als je, vanuit promotiedoelstellingen, ergens voor kiest, dan zijn er altijd betrokkenen die zich achtergesteld voelen. De fractie van het CDA begrijpt dit, maar we kunnen niet alle sectoren promoten. Nu krijgt de vrije tijd economie en Agro Food de extra aandacht, over een paar jaar wellicht andere.

Het CDA vindt dat zij lang heeft moeten wachten op deze visie en wij willen graag verder. Wij zien het niet zitten om nogmaals via diverse sessies met alle politieke partijen een visie te vormen, als dat al lukt met alle verschillende meningen/visies over economie, en daarmee de stakeholders van dit document te schofferen.

Het CDA begrijpt niet waarom de raad een door de ondernemers breed gedragen visiestuk aan de kant wil schuiven en haar eigen plan wil trekken.

Ferdinand Zomerman

CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.