Met elkaar voor elkaar

Beste inwoner van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant,

Op 16 maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen.
Dat betekent: terugkijken hoe de afgelopen raadsperiode is verlopen en daaruit lessen trekken.
Het betekent ook vooruit kijken en vaststellen wat nodig is voor de komende raadsperiode.
Veranderingen die we willen, beginnen bij keuzes die we zelf maken.

Wat wil het CDA:                                                                       

  • Een samenleving die zekerheid en bescherming biedt;
  • waar een eigen woning, een vaste baan en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar zijn;
  • waar omzien naar elkaar, respect en fatsoen vanzelfsprekend zijn;
  • waarin vrijheid en solidariteit geen tegenstellingen zijn.
  • waarin de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant elkaar aanvullen maar ook eigen voorzieningen hebben voor wat dagelijks nodig is.

en wat is daarvoor nodig:

In dit programma geven wij, CDA Dronten, aan wat onze visie is op de ontwikkeling van Dronten en wat daarvoor nodig is. Vervolgens zijn vier aandachtvelden nader uitgewerkt en per aspect zijn speerpunten benoemd die voor ons leidend zijn om deze visie te realiseren. Beleidsvelden waar volgens het CDA op dit moment geen bijstellingen nodig zijn worden niet of beperkt benoemd. In de gemeenteraad van Dronten zullen de raadsleden van het CDA deze speerpunten inbrengen en pleiten voor uitvoering daarvan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.