01 maart 2018

CDA Dronten blij met lang verwacht advies Swifterbant Groeit.

Sinds medio januari wachten we vol verwachting op het advies voor nieuwbouwlocaties in Swifterbant van de werkgroep Swifterbant Groeit. Een advies dat past bij de woonvisie 2016-2021 “Groeien met kwaliteit” zoals die in juni 2016 onder regie van toenmalig CDA-wethouder Nico Verlaan is vastgesteld.

In mei 2017 is de werkgroep Swifterbant Groeit in opdracht van de gemeente enthousiast aan de slag gegaan. De werkgroep heeft 14 nieuwbouwlocaties in en rond Swifterbant in kaart gebracht, in het najaar is een website gelanceerd en in december zijn er avonden georganiseerd waarbij de voorkeuren van de inwoners zijn geïnventariseerd.

De fractie van CDA Dronten is blij voor Swifterbant dat er nu een breed gedragen advies ligt, een advies waarin nadrukkelijk de wensen van de inwoners van Swifterbant zijn betrokken. Ook zijn we blij te vernemen dat het college van B&W voortvarend aan de slag gaat om nieuwbouw op één van de voorkeurslocaties mogelijk te maken.

Als CDA Dronten vinden we een gevarieerd aanbod aan woningen belangrijk. Groei en nieuwbouw is nodig om de voorzieningen in de dorpen te behouden. Maatwerk in wonen: betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Duurzame en energiezuinige woningen, passend bij elke levensfase en doelgroep.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.