23 december 2019

CDA Dronten pleit voor minder drastische verhoging van de afvalstoffenheffing voor 2020.

Het CDA heeft er in de raadsvergadering van 19 december voor gepleit om de afvalstoffenheffing voor 2020 minder drastisch te verhogen dan het college voorstelde, nl. niet ruim 11 % maar ruim 8 %.

Het CDA is namelijk van mening dat wie incidenteel grof afval heeft, daar nu eenmaal voor moet betalen. Daarom hebben wij voorgesteld de kosten voor het brengen van afval bij de Milieustraat daarom wat meer te verhogen.Dit draagt er namelijk toe bij dat inwoners bewuster omgaan met afval, de kosten en de eigen verantwoordelijkheid.

Het CDA kreeg hiervoor steun van de ChristenUnie en D66 maar helaas niet van de VVD, PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Dronten. Net als PvdA, VVD en SP vinden dat het college wel erg laat in 2019 haar plannen voor verhoging van de afvalstoffenheffing miv januari 2020 bekend heeft gemaakt, zonder de inwoners vooraf bij dit besluit te betrekken.

Toch zien we de noodzaak in van een kostendekkende afvalstoffenheffing; net als andere gemeenten ontkomen we in Dronten niet aan een verhoging en we vinden het niet verantwoord om de rekening nog een jaar door te schuiven, zoals andere partijen hebben voorgesteld.

Dinand Ekkel, raadslid CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.