13 april 2018

CDA ondanks 6 zetels niet in de coalitie

Maandag jl. heeft de informateur, drs. H.J.M. ter Braak zijn eindadvies bekend gemaakt: na een eerste ronde van gesprekken met alle fracties adviseert hij een coalitie te vormen van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie, een drie partijen-coalitie met een minimale meerderheid van 14 zetels.

De (onafhankelijke) informateur was op 29 maart jl. in de eerste raadsvergadering benoemd. De gespreksverslagen zijn gepubliceerd op de website van de gemeenteraad. Daarmee is een langgekoesterde wens van de oude raad gerealiseerd: een voor alle partijen transparant informatieproces, waarin iedere fractie haar visie en wensen voor de komende raadsperiode kenbaar kan maken.

De kiezer heeft zich op 21 maart jl. uitgesproken en richting gegeven aan de te vormen coalitie. Gelet op de verkiezingsuitslag ziet de kiezer VVD en CDA met respectievelijk 7 en 6 zetels graag samen optrekken. De oude coalitie van CDA, VVD en Leefbaar Dronten heeft het met 2 zetels winst in de ogen van de Drontenaren goed gedaan.

De informateur komt in zijn advies tot een andere conclusie: “Wel gaat men er, met uitzondering van het CDA zelf, van uit dat het CDA beter nu nog niet deel van de coalitie deel kan uitmaken.” Een conclusie die de informateur bij de mondelinge toelichting in de raad moest nuanceren, want de SP heeft verklaard het logisch te vinden dat het CDA weer deel gaat uitmaken van de coalitie.

Als CDA-fractie vinden we het onbegrijpelijk dat we als één na grootste partij met 6 zetels en 20% van de stemmen aan de kant zijn gezet, omdat een aantal partijen van mening zijn dat er – ook na onze constructieve opstelling in het afgelopen half jaar – een gebrek zou zijn aan bestuurlijke ervaring en zelfreflectie bij het CDA.

De CDA-fractie herkent zich hier niet in en vindt deze conclusie op basis van de verkiezingsuitslag ook niet aan de kiezers uit te leggen.

Het CDA stelde dan ook voor om in een tweede informatieronde nader te onderzoeken waar dit wantrouwen richting de nieuwe CDA-fractie op gebaseerd is, of deze terecht is en hoe deze kloof overbrugt zou kunnen worden.

Nu de andere partijen niets voelden voor een tweede informatieronde om de door hen ervaren kloof te dichten en het gebrek aan vertrouwen in het CDA te herstellen, heeft het CDA ingestemd met de benoeming van 2 formateurs voor de vorming van een coalitie tussen VVD, LD en CU.

De tot formateur benoemde drs. H.J.M ter Braak zal in samenspraak met vertegenwoordigers van alle fracties voorstellen doen voor een raadsprogramma. Ook vertegenwoordigers uit de samenleving (inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven) zullen worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het op te stellen raadsprogramma.

Ook in de oppositie gaan we als CDA-fractie uit van onze eigen kracht en de kracht van de samenleving. We zullen de ingezette lijn van brede en constructieve samenwerking met partijen op de inhoud voortzetten!

Siert Jan Lap

Fractievoorzitter CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.