03 december 2018

Het buitengebied van de gemeente Dronten snel op internet en mobiel beter bereikbaar.

Het CDA Dronten heeft in de Raad van 29 november j.l. aandacht gevraagd voor snel internet en mobiele bereikbaarheid in het buitengebied.

 Op dit moment vinden gesprekken plaats over de aanleg van glasvezel tussen LTO, de projectgroep snel internet en marktpartijen. Deze marktpartijen hebben vervolgens maximaal 3 jaar de tijd om glasvezel aan te leggen. Het CDA wilde weten op welke manier de gemeente betrokken is bij het proces rondom glasvezel en wat zij zal doen om dat proces te bespoedigen. Ook hebben wij gevraagd wat de gemeente in de tussentijd kan betekenen voor bewoners en bedrijven in het buitengebied die nog niet beschikken over een basisvoorziening internet.

De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente maandelijks aan tafel zit bij de provincie en zo goed mogelijk faciliteert met betrekking tot leges, degeneratiekosten e.d. Ook is de subsidieregeling ‘ Ondersteuning internet buitengebied’ met 1 jaar verlengd. Verder kon de wethouder aankondigen dat er een zendmast voor mobiele telefonie geplaatst gaat worden in het buitengebied.

Goede ontwikkelingen voor het buitengebied die het CDA op de voet zal volgen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.