11 juli 2018

Vragen over nieuwe aanbesteding zorgaanbieders

De CDA-fractie heeft in de raad van 28 juni vragen gesteld aan het college over de aanbesteding voor de jeugdhulp per 1 januari 2019.

Zorgaanbieders kunnen zich vanaf augustus hiervoor inschrijven en horen in oktober of zij vanaf 2019 nog jeugdhulp in Dronten mogen aanbieden. Zowel landelijk als ook in de gemeente Dronten zijn er zorgen over deze aanbestedingsprocedure. Er zijn signalen dat het inschrijven tijdrovend is vanwege het vele bureaucratische papierwerk en dat er veel van de huidige zorgaanbieders (met name de kleinere, meer gespecialiseerde) zullen verdwijnen.

Wethouder Van Bergen heeft bevestigd dat de gemeente Dronten vanaf 2019 met een aanzienlijk kleiner aantal zorgaanbieders verder gaat. Men wil een intensievere samenwerking aangaan met minder aanbieders om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hij erkende dat dit inderdaad een tijdrovend en bureaucratisch proces is, maar dat de gemeente voor een vorm van aanbesteding heeft gekozen waarbij het papierwerk zo beperkt mogelijk is.

Het CDA wilde weten of door de aanbesteding vooral ook de kleinere, meer gespecialiseerde zorgaanbieders zullen verdwijnen en wat dit betekent voor de continuïteit van zorg voor de kinderen. Volgens wethouder Van Bergen is uitgangspunt dat ook de kleinere, meer gespecialiseerde zorgaanbieders aan bod komen in de aanbesteding en kan de huidige hulp voor kinderen nog doorlopen tot 1 juni 2019. Er zal indien nodig in gesprek met gemeente, zorgaanbieder en ouders worden gekeken naar een eventueel andere passende zorgaanbieder.

Op dit moment loopt er nog een kostprijsonderzoek bij een aantal zorgaanbieders om te kijken of de tarieven die we op dit moment hanteren overeenkomen met die in de markt gebruikelijk zijn.

Het CDA is enigszins gerustgesteld en zal het verdere verloop van de aanbesteding nauwlettend blijven volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.