20 september 2019

Zorg in de regio

 

Als CDA fractie hebben we het initiatief genomen om een motie over Zorg in de Regio in te dienen bij de raadsvergadering van 19 september. De motie is unaniem door de raad aangenomen.

Met de motie geven we onze wethouder en Gedeputeerde een duidelijke boodschap mee om op te komen voor de belangen en zorgen van onze inwoners aan de Zorgtafel.

Ook is het nu het goede moment als signaal aan de Tweede Kamer en minister Bruins, nu volgende week schriftelijke vragen ingediend kunnen worden over het rapport van de Toekomstverkenner door de Tweede Kamerfracties.

Woensdag 18 september was door de Provinciale Staten van Flevoland al een breed gesteunde motie aangenomen over de toekomst van de Zorg in Flevoland.

Samen komen we verder!

Willemien Wever
Raadslid CDA Dronten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.