Harry Haasjes

Burgerraadslid

DRONTEN (STAAT) OPEN VOOR CULTUUR

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Muziek en theater geven plezier en betekenis, zorgen voor bezinning en verbinding; geschiedenis draagt bij aan de vorming van onze identiteit. De Meerpaal biedt een gevarieerd cultuurprogramma van hoge kwaliteit.  Amateurkunst in allerlei vormen biedt inwoners de kans om zelf kunst en cultuur te maken;

Daarom zet ik mij in voor:

  • Stimuleren van cultuureducatie op scholen;
  • Prijs amateurkunst voor verbindende initiatieven;
  • Zichtbaar maken van de geschiedenis van Dronten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.