Ramazan Yazir

Raadslid

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

Het is belangrijk dat jongeren gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt door scholing en stageplekken. Elk kind  moet kunnen meedoen aan sport, ook als ouders dat niet zelf kunnen betalen. Maatwerk voor minima die in de knel komen door stijgende energieprijzen en/of zorgkosten. Energielasten voor iedereen betaalbaar en zorg binnen bereik.

Daarom wil ik me sterk maken voor:

  • Scholing en stageplekken voor onze jongeren;
  • Zorg binnen bereik;
  • Een eerlijke verdeling van energielasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.