Hoe kunnen we duurzamer gaan wonen?

De noodzakelijke energietransitie en schaarste aan grondstoffen maakt het overschakelen naar circulair bouwen en een andere vorm van duurzame energievoorziening noodzakelijk. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen nieuwbouw (sinds 1 juli 2020 gasloos bouwen) en de warmtetransitie van de bestaande woningen.

Onze speerpunten:

  • Gemeente stimuleert en faciliteert energie-initiatieven van (groepen) inwoners zoals energiecoöperaties en andere bewonersinitiatieven  die als doel hebben om woningen of buurten te verduurzamen;
  • Inwoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen met betrekking tot de warmtetransitie;
  • Gemeente zet financiële instrumenten (subsidies, duurzaamheidsleningen) in om inwoners en maatschappelijke instellingen, (sport) verenigingen te verleiden tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.
  • De gemeente schept voorwaarden en beleid voor de nieuwe infrastructuur die nodig is: denk aan de aanleg van laadpalen en andere infrastructuur in de openbare ruimte voor elektrisch rijden, openbare verlichting en verwarming van woningen.
  • Voor een haalbare en betaalbare warmtetransitie houdt de gemeente regie en ontwikkelt normen over wat onder betaalbaarheid wordt verstaan. Gaat daarbij tevens na hoe de kosten van de warmtetransitie rechtvaardig kunnen worden verdeeld.
  • De gemeente stimuleert initiatieven voor duurzaam (circulair) bouwen. De mogelijkheden hiervoor worden nader uitgewerkt en waar mogelijk wordt dit als voorschrift bij de uitgifte van grond opgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.