Is het onderwijs voldoende divers in Dronten?

Scholen zijn zelfstandig en dragen op het gebied van onderwijs een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid en de inrichting van de openbare ruimte (schoolpleinen, veiligheid) en moet zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom scholen. Samenwerken van meerdere scholen op één locatie biedt vaak veel voordelen, maar mag niet ten koste gaan van de eigen identiteit. Ook moet er bij de keuze van locaties voldoende aandacht zijn voor de sociale veiligheid op en rondom scholen.

Onze speerpunten:

  • Het is van belang dat de scholen zelf, van onder af, openstaan voor samenwerking met behoud van eigen identiteit. Meerdere scholen onder één dak bieden een kans om zowel eigen profiel te behouden als de kwaliteit van onderwijs te versterken.
  • Het CDA is voorstander van Integrale Kind Centra (IKC). Als de scholen daarvoor kiezen faciliteert de gemeente de huisvesting daarvan.
  • Alle beleidsplannen die betrekking hebben op onderwijs(locaties) moeten als uitgangspunt hebben dat de plannen ‘het kind centraal stellen’.
  • Sportaccommodaties en/ of groene buitenruimte voor sport en spel moeten voor (basis)scholen goed en veilig bereikbaar zijn.
  • Het stimuleren van schoolprojecten om te laten zien hoe kinderen zelf kunnen bijdragen aan hun leefomgeving, zoals afval scheiden,  burgerschap en lokale democratie, maatschappelijke stages.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.