21 juni 2019

Algemene beschouwingen: Kadernota vastgesteld

Afgelopen weken was de jaarlijkse bespreking van de hoofdlijn van de koers voor onze stad (de zogenoemde kadernota). Kort gezegd wil Lelystad een sprong voorwaarts maken, maar door recente tegenslagen, zoals het faillissement van het ziekenhuis en noodzakelijke bezuinigingen, gaat dat niet zo snel als de CDA-fractie zou willen. Op 11 juni is de kadernota definitief vastgesteld.

Positief zijn wij over de meerderheid in de raad voor behoud van:

  • de re-integratieprojecten op de Bataviawerf;

  • de noodzakelijk vervoersregeling voor eenzame minima: een regeling die mogelijk maakt dat mensen mee kunnen blijven doen. Hierbij is opgeroepen de bekendheid van de regeling bij de doelgroep te verbeteren;

  • extra aandacht voor onderwijs zoals voor bijvoorbeeld de hoger begaafde kinderen.

Vooralsnog hadden o.a. deze voorstellen van ons nog geen meerderheid in de raad:

  • tijdelijke continuering van opvoedondersteuning middels oudernetwerken;

  • extra inzet op een verbonden en vitale stad door middel van Sport en Bewegen door o.a. ondersteuning van sportverenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.