Marcel van Dongen

Voorzitter

Onze christendemocratische kernwaarden zijn nog altijd springlevend, ook al lijkt het meer dan eens dat deze waarden onder druk staan. Wij mogen niet vergeten wat deze waarden inhouden en hoe belangrijk ze zijn voor het welzijn, de welvaart en de veiligheid in ons land.

We hebben deze waarden op een uitstekende wijze vertaald in ons nieuwe verkiezingsprogramma 2022-2026, want een plaatselijke samenleving is een gemeenschap van en voor iedereen. Een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen, op eigen kracht of soms met een duwtje in de rug. Een gemeenschap waarin we met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Voor onszelf en voor de ander.

Juist daarom wil het CDA onze waarden en tradities beschermen en doorgeven in opvoeding en onderwijs. Wie aanspraak maakt op onze democratische vrijheden, onze welvaart en de voorzieningen van onze samenleving heeft ook de plicht deze te onderschrijven, te versterken en uit te dragen. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van ons land. Niet óf jij óf ik, maar “zij aan zij”.

Ik ben dankbaar en vereerd dat onze leden, op advies van de vertrouwens-commissie, mij plaats 2 op de verkiezingslijst voor onze gemeenteraads- verkiezingen heeft gegeven. Samen met de 17 overige kandidaten, onder leiding van onze lijsttrekker en huidige fractievoorzitter Jelle Hijmissen, zullen we campagne gaan voeren voor een goed resultaat op 15 maart a.s.

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 “Samen Sterker”, is tot stand gekomen door de samenwerking met inwoners, maatschappelijke organisaties en onze leden. Een mooi gemeenschappelijk product dat door en voor alle Lelystedelingen geschreven is. Heeft u vragen over ons verkiezingsprogramma? Wij gaan graag met jou in gesprek.

Het is en blijft een boeiende taak om samen met de al onze leden de verdere ontwikkeling, op basis van ons nieuwe verkiezingsprogramma “samen Sterker” van onze lokale CDA-afdeling, in goede banen te leiden in deze roerige periode waarin nog best veel onzeker is.

Marcel van Dongen, voorzitter bestuur en nr.2 kieslijst gemeenteraad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.