Klaas Luinstra

Fractielid

Mijn naam is Klaas Luinstra, ik studeer Franse taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2019 ben ik fractielid van het CDA in Lelystad. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn en om te judoën. Ik woon al mijn hele leven in Lelystad en sinds enkele jaren ben ik mij ervan bewust dat Lelystad een unieke stad is met veel kansen en mogelijkheden.  

Binnen de CDA fractie houd ik me vooral bezig met de dossiers jeugd en cultuur. Jeugd is een belangrijk thema voor mij. Jongeren hebben speciale aandacht nodig, omdat de keuzes en maatregelen die ons nu treffen, invloed zullen hebben  op hoe ons leven er later uit zal zien. Daarnaast geloof ik dat cultuur een belangrijke factor is om Lelystad een aantrekkelijke stad te maken om in te wonen.

Met mijn inzet hoop ik mensen van verschillende achtergronden en overtuigingen met elkaar te verbinden. Het is namelijk van groot belang dat mensen naar elkaar blijven omkijken in een samenleving van toenemende individualisering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.