14 april 2019

Armoedenota: Inzet op minder financiële stress

De nota armoede en schuldhulpverlening is dinsdag 2 april akkoord bevonden door de raad.

Vooropgesteld leven helaas in Lelystad nog veel mensen in Lelystad in armoede en ervaren zij hierdoor financiële stress of in sociale uitsluiting. Tegelijkertijd, is de CDA fractie blij met al die mensen die betaald of onbetaald actief zijn om met mensen in armoede optrekken bijvoorbeeld als schuldhulpmaatje of als budgetcoach.

CDA Lelystad kan zich ook vinden in deze nota:

  • De inzet op zogenoemde vroegsignalering, mensen met eventuele financiële problemen worden eerder ontdekt, is een goede stap vooruit. CDA hoopt en verwacht dat dit financiële stress gaat verminderen.
  • Er is een goed proces doorlopen: Het is tot stand gekomen in goede samenwerking met onze maatschappelijk partners, zoals het IDO, MDF en Humanitas.De plannen in de nota voegen waarde toe. Twee onderdelen wil de CDA fractie specifiek benoemen, ook omdat de bekendheid van deze onderdelen nog verder omhoog kan en moet:

  1. Het Jeugd Sport en Cultuur fonds: Kinderen kunnen met dit fonds (blijven) deelnemen aan sport en cultuur. Veel kinderen maakt hiervan al gebruik, maar dit kan nog veel hoger. CDA is positief dat het college dit heeft onderkend en hierop acties op lopen;
  2. Het ‘niet-gebruik’ gedrag: Nog een te grote groep, grofweg meer dan 1 op de 10 onze 55-plussers, maakt geen gebruik van toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag. Op moment dat er een financiële hulpverlener komt helpen is dit één van de dingen die als eerste wordt nagelopen. Positief dat de college inzicht heeft in dit gedrag en actie hierop heeft onderkend. De CDA fractie heeft ook het ‘niet-gebruik’ gedrag de jongvolwassenen onder de aandacht gebracht bij het college;

Tot slot, armoede betekent in brede zin sociale uitsluiting. CDA Lelystad is daarom positief dat het college werkt aan een plan tegen eenzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.