20 april 2019

De Noordzoom: Bos of bouwen

De CDA fractie heeft in de sessie van 16 april (link) aangegeven geen voorstander te zijn van de huidige plannen van het college voor de Noordzoom (ook wel het Tuinderbos). De voorgestelde plannen zijn om als eerste de Noordzoom als ontwikkelingslocatie voor excellent wonen (ca. 100 – 150 woningen; prijsklasse € 500.000 t/m € 1.000.000) te verkennen.

Omdat een meerderheid van de raad vooralsnog wel genegen leek tot een verkenning wil de CDA fractie duidelijkheid hebben over het eventuele vervolg. Onderdeel van dit vervolg is o.a. inspraak voor de inwoners. CDA Lelystad wil, mocht dit voorstel doorgaan, dat de spelregels van deze eventuele inspraak vooraf duidelijk zijn.

In het voorstel vanuit het college staat onder andere: “Bij de uitwerking van de plannen zal voldoende stilgestaan worden bij een goede ruimtelijke inpassing van de woningbouw, waardoor het gebied zo min mogelijk in negatieve zin verandert voor de omgeving.”

De CDA fractie wil dat het voor betrokkenen van de Noordzoom duidelijk is wat verstaan wordt onder ‘een verandering op de omgeving’ en onder ‘zo min mogelijk in negatieve zin’. De CDA fractie heeft hierover dus vragen gesteld.De VVD fractie gaf hierop aan dat deze twee onderdelen door de raad kunnen worden vastgesteld.

In de sessie van gisteren heeft de CDA fractie ook benadrukt dat de inwoners de velden en de bomen beide als onderdeel van het bos zien: het is één geheel.

Tot slot, in de Warande is excellent wonen ook mogelijk door de aanwezigheid van water, de mogelijkheid tot een goede ontsluiting voor het verkeer en de nabijheid van een supermarkt. Het college heeft aangegeven niet de voorkeur te hebben voor Warande deelgebied 4 als eerste ontwikkelingslocatie voor excellent wonen onder andere gezien de zogenoemde exploitatierisico’s. De CDA fractie heeft hierop de vraag gesteld in hoeverre deze risico’s verminderd kunnen worden door samenwerking met derde partijen. Het college komt nog terug met een antwoord op deze vraag.

Jelle Hijmissen, Fractievoorzitter CDA Lelystad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.