15 juni 2022

Extra handhaving nodig tegen bootwrakken Gelderse Diep

De CDA fractie had klachten ontvangen over de overlast van bootwrakken in de Gelderse Diep. Deze overlast was recent ook in het nieuws (zie link).

Afgelopen dinsdag heeft onze fractievoorzitter Jelle Hijmissen daarom in de gemeenteraad aan het college gevraagd of hiertegen geen handhavingsactie kan worden opgestart.

In reactie heeft het college aangegeven dat het verstandig is hier een actie voor op de rol te zetten. Omdat dit nog niet in het handhavingsprogramma zit verwacht het college daarvoor wel bij de raad terug te moeten komen in verband met de financiële consequenties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.