30 mei 2021

Geen extra bulk woningen op de golfbaan

De CDA fractie wil niet meegaan in het recente verzoek van Unigolf (Flevo Golf Resort B.V.) om 138 extra woningen te bouwen op de golfbaan (zie link). Wij vinden dit aantal veel te veel en willen dat het groene en open karakter van het Golfpark behouden blijf.

Voor de CDA fractie speelt ook mee dat het maximum aantal toegestane woningen in het verleden al meerdere keren is opgehoogd. Verder heeft ons college de afgelopen jaren uitgedragen dat het maximum al is bereikt, waardoor er een verwachting bij de inwoners is geschept.

Helaas heeft Unigolf, vooruitlopend op de reactie van de raad op haar verzoek tot woningbouw, al wel de golfbaan gesloten. Wij vinden deze sluiting ongepast en hopen dat de golfbaan snel weer opengaat. De golfbaan is namelijk onderdeel van de plannen van Unigolf, het burgerinitiatief en van de golfvereniging.

Hoe verder? Dinsdag 18 mei hebben wij met #JongLelystad (initiatiefnemer) samen een voorstel gedaan voor het vervolg. Dit voorstel houdt als eerste in dat wij willen dat ons college onderzoekt op welke wijze de golfbaan behouden kan blijven zonder extra woningbouw. Verder willen wij dat Unigolf nog formeel reageert op de eerdere voorstellen van ons college voor behoud van de golfbaan. Tot slot, willen wij dat het college nagaat of het onderhoud van de openbare ruimte, dat in beheer is bij Unigolf, duurzaam geborgd is. Dit voorstel wordt vanavond verder besproken in een raadssessie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.