11 november 2023

Goed bezoek kamerlid Derk Boswijk aan ondernemers en jongeren SPOT

Vrijdagochtend 10 november was tweede kamerlid Derk Boswijk namens het CDA aanwezig tijdens een ondernemersontbijt. Het bezoek was onderdeel van de campagne activiteiten voor de tweede kamer verkiezingen van 22 november. De ontbijtsessie vond plaats bij Puur op Smaak op het Mac3Park Lelystad.

Naast Derk Boswijk waren er ondernemers uit Lelystad aanwezig. Met name vanuit de agrarische sector en bedrijven die actief zijn in de duurzame sector, zoals recycling, en bedrijven uit de maakindustrie die afhankelijk zijn van voldoende beschikbare arbeidskrachten. Het ontbijt werd geopend door Meine Breemhaar als gastheer en tevens groot werkgever in Lelystad. Diverse concrete (lokale) onderwerpen zijn besproken rondom ingewikkelde regelgeving voor agrarische bedrijven, knelpunten in in het stroomnetwerk voor lokale bedrijven die willen uitbreiden en werkgevers die vastlopen in wetgeving rondom minimumloon en inzetten van arbeidsmigranten.

Maar het grootste thema was recycling. Ondernemers die willen recyclen ondervinden veel problemen met het krijgen van vergunningen, waardoor recycling van bijvoorbeeld batterijen (lithium terugwinning) en vinyl niet of moeilijk van de grond komt (Not in my backyard, doe het maar ergens anders) . Dit maakten ze kenbaar in de ontbijtsessie met Derk Boswijk. Dit is merkwaardig nu recycling van materialen steeds belangrijker wordt om zo bij te dragen aan de doelstelling voor 2030 van een daling met 30% van het grondstoffen gebruik. Door restricties in het beleid en weinig voortvarend beleid gaat dat niet lukken constateert ook het PBL. Derk Boswijk neemt deze boodschap mee. Juist het CDA vindt vanuit goed rentmeesterschap dat we zorgvuldig om moeten gaan met de aarde. Versterkt inzetten op recycling ook van moeilijke stoffen hoort hierbij

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan SPOT een creatieve broedplaats voor jongeren  in het centrum van Lelystad. Jongeren met problemen kunnen hier terecht. Door creatief bezig te zijn met kunst en cultuur (vintage kleding restylen,  koken, fitnessen, kunst, gamen, muziek en radio maken, etc) komen ze tot rust, worden problemen bespreekbaar. Bij SPOT zien ze veel anderen bezig met talenten en kunnen zo ontdekken waar hun eigen talenten liggen. SPOT geeft ze hoop en perspectief.. Getracht wordt hun zo te helpen ontdekken wat hun plek in de samenleving is. Eventueel kunnen ze doorgeleid worden naar het reguliere jongerenwerk. Derk ging in gesprek met de jongeren. Zij vertelden openhartig waarom ze naar SPOT gaan en wat het voor hun betekent. Tegelijk geeft de leiding dat dit soort initiatieven moeilijk financieel support ontvangt omdat het niet in de reguliere kaders past. Juist deze bottom-up activiteiten passen goed in de visie van het CDA  van een inclusieve samenleving aldus Derk Boswijk. “Een prachtig initiatief dat support en navolging verdient.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.