Algemene Leden Vergadering

Geachte leden,


Graag nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op
Woensdag 19 november
om 20.00 uur
in mfc Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord
Op deze vergadering zal worden gesproken door de heer
Pieter Heerma
Lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA
De vorige keer was Pieter Heerma verhinderd, nu is er alsnog de kans hem te ontmoeten.
Verder staat op de agenda:
- Verkiezingen Provinciale Staten, inclusief vaststellen lijst en programma
- Verkiezing landelijk voorzitter
- Afscheid van de huidige Afdelingsvoorzitter
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,


Aart Reussing, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.