ALV verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018

De ALV waarop het programma zal worden besproken en vastgesteld is op

Dinsdag 15 oktober

om 20.00 uur

in de Nieuw Jeruzalemkerk,  Cornelis Dirkszplein 10  te Emmeloord.

Het Bestuur nodigt u graag uit voor deze vergadering, en verzoekt u tevens de datum van de vergadering over de kandidatenlijst alvast te noteren: 20 november, eveneens in de Nieuw Jeruzalemkerk. Het voorstel voor deze lijst wordt u omstreeks 18 oktober toegezonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.