24 januari 2017

Visienota “Noordoostpolder energieneutraal”

De visienota schetst de richting en de kaders voor de ambitie om als gemeente Noordoostpolder in 2030 energieneutraliteit te bereiken. Dat onze gemeente een ambitie heeft is uitstekend, als je dat niet hebt ga je achterover leunen en straal je als gemeente dus ook niets uit. Dat zal ons worden verweten door onze inwoners. In deze polder zit genoeg, creativiteit, innovatie, en ondernemerschap. De glastuinbouw is als voorbeeld een van de meest innovatieve sectoren als het gaat om vernieuwing, verandering. Tien jaar geleden had bijna nog niemand zonnecollectoren, heden ten dage, zie je veel en steeds meer zonnecollectoren op huizen en gebouwen. Duurzaamheid begint steeds meer te leven bij mensen omdat we allemaal ons erfgoed goed over willen dragen op de komende generaties. Of het nu gaat om gas, water, elektriciteit, hergebruik van afvalstoffen enz. het komt steeds meer tussen de oren en wat is daar op tegen !!

Het CDA kan dan ook instemmen met deze visie, dit mede omdat deze visie tot stand is gekomen na raadpleging van het bedrijfsleven, instellingen en inwoners ! en deze visie sluit aan op het klimaatakkoord van Parijs. De grootste  opgave ligt bij het bedrijfsleven, landbouw en onze inwoners, maar dat is tevens ook de uitdaging. Het aandeel van de gemeente is relatief klein maar als gemeente kun we wel zoveel als mogelijk faciliteren en communiceren om inwoners te enthousiasmeren op het gebied van duurzaamheid. Laten we als gemeente, bedrijfsleven en inwoners er de schouders onder zetten om zoveel en snel als mogelijk naar een energie neutrale gemeente te gaan, echter wel met gezond boeren verstand !    

CDA Noordoostpolder

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.