10 juli 2017

Statement JAARSTUKKEN 2016

Het afgelopen jaar was een goed jaar. Nu wordt dat wel eens vaker gezegd maar voor 2016 geldt dit zeker.

De gemeentelijke financiën zijn robuust genoeg om tegenslagen voor de toekomst op te vangen. Rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit zijn uitstekend. Het vreemde vermogen is in de afgelopen 4 jaar tot 1/5 teruggebracht. En de financiële structuur is in evenwicht. Ook voor toekomstige risico’s is er meer dan voldoende weerstandscapaciteit. De enige financiële indicator waar de gemeente lager scoort dan het landelijk gemiddelde zijn de woonlasten.

De problematiek rondom de taken samenhangend met de decentralisaties heeft de gemeente goed aangepakt. Door zelf controlewerkzaamheden te verrichten is er voldoende zekerheid over de rechtmatigheid van de PGB -lasten verkregen, wat in een goedkeurende verklaring van de accountant resulteerde. Een goed resultaat want veel gemeenten krijgen geen goedkeurende verklaring.

Voor 2016 springen er voor het CDA een aantal positieve zaken uit:

- Er is met succes gescheiden afvalinzameling ingevoerd. De reacties van de bewoners zijn positief en de afvalkosten gaan omlaag. Winst voor het milieu, winst voor de gemeente en winst voor de burger.

- Noordoostpolder is een van de eerste gemeenten die het buitengebied volledig verglaast. Een enorme stimulans voor het wonen en werken.

- Noordoostpolder staat op no 26 van de MKB’s vriendelijkste gemeenten. Vooral de vestigingsvoorwaarden worden zeer positief gewaardeerd

- De klanttevredenheid van de WMO-cliënten en jeugdzorg is sterk verbeterd

-De achterstand van de huisvesting van statushouders is teruggebracht.

Het CDA is het eens met de bestemming van het resultaat en dankt het college en de bestuursdienst voor de geleverde resultaten in 2016.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.