17 oktober 2021

Actualisatie dorpsvisies is aan de dorpen, geen kaderstelling

CDA Noordoostpolder is trots op de dorpsbesturen en de inwoners van deze dorpen. Uit het het rekenkamerrapport over dorpsvisies van alle dorpen die de afgelopen tien jaar zijn gemaakt blijkt dat 40% van de plannen is uitgevoerd, 50% is inmiddels in uitvoering en 10% is om stopgezet. Een mooie score waar we als inwoners van de Noordoostpolder trots op mogen zijn!

Nu had de rekenkamercommissie een aanbeveling waar wij als raad een knoop over door moesten hakken. De aanbeveling was dat de gemeenteraad voor de actualisatie van deze dorpsvisies meer de regie zou moeten nemen en meer kaderstellend zou moet zijn. Uit de telefonische gesprekken met oud en huidige dorpsvoorzitters bleek dat men daar geen behoefte aan heeft. 'Wij weten de weg naar de ambtenaren en de raad indien nodig wel te vinden'.  Ze zijn tevreden over de samenwerking.

Als CDA hebben wij het initiatief genomen om een amendement in te dienen om de huidige werkwijze te continueren, dit amendement is door alle andere partijen op de PVDA en de SP na mede ingediend. De dorpsvisies zijn van en voor de dorpen. Daar moet een raad zich  niet teveel mee bemoeien. Wij willen de regie en energie bij  de dorpen en de vrijwilligers laten.

Fractievoorzitter,

Johan Goos

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.