15 februari 2022

CDA bezorgd over jeugdzorg

In de raadsvergadering van 8 november 2021 werd de motie over wachtlijsten in de jeugdzorg aangenomen. Hierin werd gevraagd om vanaf dat moment de afspraken rondom wachtlijstbeheer tussen de zorgaanbieders onder regie van de gemeente te organiseren. Ook werd gevraagd om voor de jaren 2022 en verder een ambitieagenda op te stellen ten gunste van het jeugdzorgstelsel in Noordoostpolder. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

Maayolein Goelema van CDA Noordoostpolder stelt vragen over de ontwikkelingen, want navraag wijst uit dat er nog niets gebeurd lijkt aan wat er is gevraagd. ‘Een beetje tempo is toch wel vereist’ geeft Goelema aan, ‘een jongere mag niet langer op de wachtlijst staan dan nodig is’.

Daarnaast stelt Goelema ook vragen namens het CDA over Flevostate. Deze jeugdzorgaanbieder kwam in het nieuws vanwege een negatieve beoordeling van de inspectie, nu blijkt dat gemeente Noordoostpolder toch weer een nieuw contract heeft afgesloten met Flevostaten. ‘Wij maken ons zorgen over het monitoren van de kwaliteit binnen deze instelling en verzoeken het college om daar heel nauwlettend op toe te zien.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.