20 september 2021

Gebiedsmarketing Noordoostpolder

De Raad heeft op 13 september jl. het strategisch marketingplan voor de gebiedsmarketing van De Noordoostpolder vastgesteld.

De Noordoostpolder is een uniek stukje Nederland met een bijzonder verhaal. De gemeente wil met een nieuwe aanpak voor gebiedsmarketing dat dit bijzondere verhaal meer van inwoners, instellingen en ondernemers zelf wordt. Zij zijn de beste ambassadeurs voor de Noordoostpolder.

Het doel van het strategisch marketingplan is het behouden en aantrekken van bedrijven, werknemers en inwoners en het vergroten van het aantal mensen dat hun vrije tijd besteedt in de Noordoostpolder. Gebiedsmarketing is niet alleen gericht op bezoeken, maar ook op wonen en werken. Het vervolg op het vaststellen van het marketingplan is het oprichten van een organisatievorm. Hier voor komt nog een voorstel naar de Raad toe.

Het CDA is van mening dat de Noordoostpolder uitnodigend behoort te zijn voor alle bedrijven. De focus moet niet alleen liggen op duurzame en vernieuwende bedrijven. Het uitnodigend wonen vertaalt zich in meer woningen voor alle doelgroepen in Emmeloord en in de dorpen. Gastvrij bezoeken richt zich op meer toeristen die een langer in de Noordoostpolder verblijven.

Voor het realiseren van gebiedsmarketing zijn naast inwoners en ondernemers de instellingen van belang. Het CDA vindt dat Dorpsbelangen hierbij nauw moeten worden betrokken.

Frans van Erp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.