06 juli 2023

Geen landbouwgrond voor recreatieve bossen in de polder

CDA Noordoostpolder ziet kansen voor bossenstrategie Provincie

Als het aan de Provincie Flevoland ligt, is er in 2050 minstens 1700 hectare bos aangelegd in de Noordoostpolder, waarvan 1200 hectare in 2030. CDA Noordoostpolder vindt dat er goed gekeken moet worden naar waar dit geplaatst gaat worden en dat er niet lukraak landbouwgrond wordt aangewezen. In de raadsvergadering van 10 juli komt CDA met een motie op de ambitie voor de bosstrategie van de Provincie. Marien van der Slikke, fractievoorzitter: “De mogelijke locaties voor nieuw bos in de Noordoostpolder zijn nog niet duidelijk. Wij vinden daarom verdere inventarisatie noodzakelijk om te voorkomen dat er straks vruchtbare landbouwgrond voor nieuw bos wordt gebruikt.” CDA is niet tegen bebossing. Wel kan er kan kritischer gekeken worden naar bijvoorbeeld ontwikkeling van bestaande bossen en verbetering van vergroening van de polderdorpen. “Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken kan er gezorgd worden voor een groene zoom, waarbij voldoende ruimte wordt gereserveerd voor groenvoorzieningen en eventueel de bosranden voor recreatie”, aldus Van der Slikke. In combinatie met beplanting langs wegen, dorpen, erven, vaarten en kanalen kunnen dan ook bestaande bos-natuurgebieden met elkaar verbonden worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.