04 juli 2020

GroenLinks en CDA: Meer aandacht voor biodiversiteitsherstel

De fracties van GroenLinks en CDA in de gemeente Noordoostpolder komen tijdens de raadsvergadering van 29 juni met een motie om samen met boerenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en natuur-en milieuorganisaties en inwoners te werken aan herstel van de biodiversiteit.

In het najaar staat bij de gemeenteraad het nieuwe Beleidsplan Openbare Ruimte op de agenda. Dit beleid gaat over de inrichting van de openbare ruimte. Het college heeft aangegeven dat biodiversiteit hierin opgenomen zal gaan worden en dat de gemeenteraad later dit jaar de ambitie mag gaan bepalen.

GroenLinks en CDA vinden dit goed nieuws, maar vinden dat er meer moet gebeuren. Zij willen dat er naast de openbare ruimte ook wordt ingezet op het vergroten van de biodiversiteit in de landbouw en natuur. En dat hiervoor de samenwerking wordt gezocht met lokale partijen. Tevens willen ze dat de gemeente zich aansluit bij het landelijke ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ en dat er een actieplan komt.

GL-fractievoorzitter Hylke Hekkenberg: ’Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om in de Noordoostpolder te werken aan het versterken van de biodiversiteit. Er zijn veel organisaties, (bewoner)groepen en agrariërs die zich hier al voor inzetten. Wij willen daarom dat er een klankbordgroep of netwerk wordt opgericht die een bijdrage gaat leveren aan het opstellen van beleid en samen met de gemeente aan de slag gaat met het actieplan.

Omdat het grootste gedeelte van het grondoppervlakte in de Noordoostpolder bestaat uit landbouw, is het belangrijk dat deze sector vertegenwoordigd is in de klankbordgroep. Volgens CDA-fractievoorzitter Johan Goos zou het mooi zijn om van onder af gezamenlijk te komen met een voorstel tot herstel van biodiversiteit. ‘Door samen te werken bereik je in de regel meer. Voor herstel moet je de tijd nemen alles kan niet in een keer. We zien op sommige plekken de biodiversiteit toenemen in de polder maar in zijn geheel is er een achteruitgang van de biodiversiteit. Het is mooi om te zien dat er door inwoners soms initiatieven worden ondernomen om de biodiversiteit te vergroten in de wegbermen.’

CDA en GroenLinks hopen maandag een meerderheid van de gemeenteraad achter hun voorstel te krijgen. CU SGP heeft al laten weten dat ze de motie zullen ondersteunen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.