25 juni 2020

Grootschalige nieuwbouw koppelen aan goede infrastructuur

De fracties van CDA en D66 in de gemeente Noordoostpolder komen tijdens de raadsvergadering van 29 juni met een motie om mogelijke grootschalige woningbouw in Noordoostpolder te koppelen aan een goede bereikbaarheid en de daarvoor benodigde infrastructuur.

De Nederlandse regering heeft onlangs uitgesproken dat er de komende 10 jaar 845.000 nieuwe woningen gebouwd moeten gaan worden om de woningvoorraad in ons land op peil te houden. Voor Flevoland ligt er vanuit Den Haag een concrete opgave voor 100.000 woningen. Mogelijk is de gemeente Noordoostpolder een van de beoogde de locaties voor de bouw van 6000 nieuwe woningen.

Beide fracties geven aan dat wanneer deze woningen er gaan komen de N50 volledig vierbaans moet worden en de Lelylijn van de Randstad naar Groningen met een station in Emmeloord er dan hoe dan ook moet komen.

Effecten grootschalige woningbouw op de samenleving

Maar als eerste vindt D66-fractievoorzitter Wim van Wegen dat onderzocht moet worden wat de sociaaleconomische effecten zijn van de bouw van 6000 nieuwe woningen op het grondgebied van Noordoostpolder, waarbij volgens hem gedacht moet worden aan het woon- en werkklimaat, vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven en het effect voor het toerisme. Ook de locatie van de nieuwbouw is een aandachtspunt: Moet dit dan enkel gebeuren in Emmeloord of ook in de omliggende dorpen?

Aantrekkelijke locatie De gemeente Noordoostpolder is een aantrekkelijke locatie om te bouwen

vanwege de gunstige huizenprijzen op de markt, terwijl de huizenmarkt in de Randstad onder hoogspanning staat en de huurprijzen er vaak absurd zijn te noemen. “Wanneer je een goede verbinding en stevige infrastructuur krijgt tussen de regio, Randstand en het Noorden middels de Lelylijn wordt de gemeente Noordoostpolder zeer interessant om te gaan wonen”, aldus CDA-fractievoorzitter Johan Goos.

CDA en D66 vragen het college de raad de komende tijd actief op de hoogte te houden over de rol van Noordoostpolder in de door de regering aangekondigde grootschalige woningbouw.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.