06 juli 2023

CDA voor meer cofinanciering voor sport en bewegen

Motivatiebedrag voor sport in de openbare ruimte

Als het aan het CDA ligt, komt er ieder jaar een bijdrage van 50.000,- euro beschikbaar voor meer sport en bewegen in de openbare ruimte van de Noordoostpolder. Op 12 juni hebben diverse initiatiefnemers uit de polderdorpen sport ideeën voor hun dorp gepitcht aan de commissie. Dit naar aanleiding van de door het college aangenomen motie Sport en Bewegen in de openbare ruimte van 4 juli 2022 van het CDA. Maayolein Goelema wil een trede hoger gaan.

Goelema: “Het gaat erover dat wij ook gedurende het jaar dit soort kansrijke initiatieven willen stimuleren. Het moet uiteraard binnen de kaders passen, maar dat de gemeente ervoor zorgt dat er jaarlijks een cofinanciering is om deze initiatieven te blijven ontwikkelen.” Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan zowel lichamelijke als psychische gezondheid van de inwoners. “CDA wil dat er geïnvesteerd wordt aan een uitdagende leefomgeving. Sport speelt een belangrijke rol aan onderlinge ontmoetingen, gezondheid en zorg voor elkaar”, legt ze uit. Het bedrag van 50.000,- zou volgens Goelema jaarlijks terug moeten keren in de begroting. Niet alleen voor de ontwikkeling van kansrijke initiatieven, maar mede voor het onderhoud van eerdere sport en bewegen projecten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.