21 maart 2021

Nieuwe wet inburgering

In 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Gemeentes worden verantwoordelijk om nieuwe inwoners zo snel mogelijk mee te laten doen, bij voorkeur via (betaald) werk. 

Naar ons idee een goed streven, het CDA vindt het belangrijk dat mensen snel meedoen in de maatschappij. De gemeentes krijgen de regie op inburgering en zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de inburgeringsplichtigen gedurende de inburgering. 

De nieuwe wet vraagt om al snel te beginnen (al op het AZC, zodat een persoon die nieuw in Nederland komt wonen snel een bepaald niveau van inburgering heeft en zich kan redden in onze maatschappij. De wet  vraagt ook om maatwerk te leveren, door middel van een persoonlijk integratie plan, maar ook om een doorlopende lijn te ontwikkelen vanaf het AZC naar de gemeente te ontwikkelen. Hierbij moet werk én meedoen in de samenleving met elkaar gecombineerd worden. De gemeentes moeten ook de kwaliteit van het inburgeringsaanbod borgen. De taaleis wordt verhoogd naar niveau B1, dit is het niveau van eind groep 8, dit omdat dit ook het niveau is, waarbij je je in Nederland op een behoorlijk niveau zelfstandig kunt redden. 

Naast mensen van buiten de Europese Unie worden ook Turkse nieuwkomers inburgeringsplichtig.

We erkennen dat er werk aan de winkel is voor zowel de gemeente als de inburgeraar. Gemeentes krijgen beperkte uitvoeringsbudgetten vanuit het rijk, maar omdat het een open einde regeling is en de eisen hoog zijn, is het de vraag hoe de gemeente uit komt met dit budget. Van de inburgeraar wordt meer gevraagd, dus óók van het opleidingscentrum. De lat ligt hoog, de gestelde niveaus zijn niet voor alle mensen haalbaar. Aan de andere kant zorgt een hoog doel ook voor focus. Wij hopen dat inburgeraars zich snel thuis voelen in Nederland, een goede inburgering zal daarbij helpen. Wij kijken vol verwachting uit naar het vervolg van de uitwerking voor Noordoostpolder van deze nieuwe wet. Wij wensen de werkgroepen en de kerngroep veel succes.

Maayolein Goelema en Gonny Schot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.