07 februari 2023

PAS MELDERS NOORDOOSTPOLDER BLIJVEN TE LANG IN HET ONGEWISSE! CDA WIL STERK SIGNAAL NAAR DEN HAAG!

 

CDA’er Jos Bus vindt het jammer dat de gemeenteraad maandag niet in discussie ging. “PAS-melders in de Noordoostpolder blijven al heel lang in het ongewisse. Dat signaal moeten we nu over brengen aan Den Haag.” CDA vindt het onvoorstelbaar dat coalitiepartijen niet voor de boeren gaan. CDA wil met deze motie de boeren steunen door aan te dringen op vaart en gerechtigheid.

De gemeenteraad stelde maandagavond behandeling van de CDA Noordoostpolder-motie ‘PAS-melders Noordoostpolder in nood’ uit. Als CDA Noordoostpolder vinden wij het jammer dat tijdens de raadsvergadering van 30 januari is besloten om de behandeling van de Motie “PAS melders Noordoostpolder in nood” uit te stellen. De coalitie partijen hebben ervoor gekozen, om eerst met belanghebbende partijen in gesprek te gaan, zoals Provincie en eventueel LTO.


Uit diverse berichten in de pers blijkt dat er nog erg veel onduidelijk is en ook nog onderzocht moet worden, wat de feitelijke besluitvorming belemmerd. Het wordt steeds duidelijker dat de berekenmethodes en aannames waar het voorgestelde initiatief van Stikstof vermindering op is gebaseerd, niet strookt met de werkelijke situatie. Het blijkt dat veel bedrijven niet voldoende geregistreerd zijn, zowel niet-landbouw bedrijven als wel-landbouw bedrijven, die stikstof uit stoten. Het gezamenlijk uitvoeren van de stikstof vermindering is dan ook nog lang niet zover, dat er inhoudelijke plannen kunnen worden gemaakt.

Over een ding zijn we het allemaal eens, zowel in Den Haag als bij de Provincies, dat de PAS melders gewoon de geldende regels hebben gevolgd en buiten hun schuld, in een veelal uitzichtloze situatie zijn beland! Dat dus deze PAS melders gelegaliseerd moeten worden, door middel van Stikstof die uit de opkoop regeling beschikbaar zal komen. Maar dat door alle onduidelijkheden, die uitkoop regeling nog steeds niet voldoende is omschreven en is vastgesteld!


De Motie “PAS melders Noordoostpolder in nood” roept de regering op om met voorrang deze PAS melders te legaliseren.

Als CDA Noordoostpolder willen wij niet wachten met het uitvoeren van de legalisatie, tot alles is uitgewerkt en het stikstof verhaal in het juiste format is uitgewerkt. Er moet gewerkt worden aan een zo snel mogelijke legalisatie. Vooral ook gezien het feit, dat deze bedrijven momenteel ernstig worden belemmerd bij uitvoeren van hun bedrijf en banken niet bereid zijn tot financiering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.