15 februari 2022

Positief effect recycletarief

Het was de krapste meerderheid in de gemeenteraad van de Noordoostpolder op 30 juni 2020, met 15 stemmen voor (CDA, CU-SGP, PVDA en GL) en 14 tegen (PU,VVD,ONS,SP en D66) werd besloten het recycletarief met ingang van 2021 in te voeren. Na een jaar ervaring te hebben opgedaan kun je niet anders dan de conclusie trekken dat het werkt en onze inwoners een groot compliment verdienen. Het aanbiedpercentage van de grijze container is met 51% gedaald en het restafval per inwoner wat van 2018-2020 altijd rond de 140 kg per inwoner lag is gedaald naar 103 kg. Er is maar liefst 1760 ton minder restafval naar de verbrandingsoven gebracht wat in totaal een besparing van € 250.000 heeft opgeleverd aan verbrandingskosten en verbrandingsbelasting.

Door het beter scheiden van het afval werden er ook meer reststromen ingezameld met waarde. Ook daarvan waren de opbrengsten € 200.000 meer dan in 2020. Verder is de reductie van de uitstoot van CO2 met maar liefst 1866 ton gedaald omdat er minder afval naar de verbrandingsoven werd gebracht. Dit komt overeen met de aanplant van rond de 55.000 bomen. Het recycletarief stimuleert inwoners het afval beter te scheiden. Bij het beter scheiden van het afval zet je de grijze container minder aan de weg en dat merk je in de portemonnee. Dat is ook terecht goed gedrag moet beloond worden. Nogmaals geweldig dat onze inwoners bereid zijn het afval beter te scheiden en zuiniger om te gaan grondstoffen. Bewustwording, communicatie draagt bij aan het veranderen van je gedrag dat kan na deze resultaten niemand meer ontkennen. Door het recycletarief is het aantal dumpingen niet toegenomen in de Noordoostpolder blijkt uit de beantwoording van de gemeente.

Johan Goos

Fractievoorzitter CDA Noordoostpolder

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.