18 december 2018

Reactie op motie Kinderpardon

Reactie motie kinderpardon

 

Als CDA Noordoostpolder zien we de schrijnende problematiek rondom het kinderpardon. We gunnen natuurlijk alle kinderen die hier lang wonen een toekomst in Nederland. Het laat niemand onberoerd. Wij vinden dat iedereen moet kunnen leven in een veilige omgeving.

We hebben er binnen de fractie lang over gesproken. Voor- en tegens van deze motie afgewogen. We zijn er op uitgekomen om ons niet door emotie te laten leiden, maar voor de politieke weg te gaan.

Wat voor ons doorslaggevend is geweest zijn drie dingen:
1.           Het betreft hier Rijksbeleid en we willen het bij de landelijke overheid laten. Daar zit een gekozen volksvertegenwoordiging voor deze onderwerpen. Zij hebben al aangegeven zich nu niets van de moties van de gemeenten aan te trekken, want het antwoord is er al: De overheid houdt vast aan het instellen van een onderzoekscommissie. Het is een probleem dat landelijk moet worden aangepakt. Daar hoeven wij niet het college toe op te roepen, dat kunnen we heel goed zelf via de eigen landelijke politieke lijnen.

2.           Indienen van deze motie is symptoombestrijding van een wetgeving die verkeerd uitpakt door teveel ruimte te geven om procedures te stapelen en daardoor te rekken. Het gaat om kinderen uit relatief veilige landen waar de ouders weigeren te vertrekken door procedures te stapelen. Met een nieuw pardon zeggen we eigenlijk dat weigeren te vertrekken loont. Sterker nog; kinderen worden als ticket voor hun ouders gebruikt.
Op dit moment zijn er voor schrijnende situaties individuele mogelijkheden middels discretionaire bevoegdheid als het onbarmhartig dreigt uit te pakken. Wij laten het aan de rechter en de staatssecretaris alleen zij kennen alle ins- en outs.

3.           In deze motie ontbreekt het dringende verzoek om de asielprocedure te wijzigen zodat binnen drie jaar definitief besluit gevormd moet zijn. Wij zouden de wet willen aanpassen zodat geen lange procedures doorlopen hoeven te worden waar kinderen uiteindelijk de dupe van worden. Vooral de beroepsprocedure moet worden herzien. Eerder dachten we dat rechtsmiddelen zoals hoger beroep en nieuwe procedures wegens gewijzigde omstandigheden het systeem rechtvaardiger zouden maken. Inmiddels weten we beter.
Wij zien dan ook liever dat een generaal pardon na de totstandkoming van de wet toegekend wordt. De nieuwe wet mag geen versterkend effect op mensen hebben om procedures eindeloos te rekken.

Als we al gezamenlijk voor een motie willen gaan om via ons college een signaal af te geven aan de Tweede Kamer dan zou het wat ons betreft de inhoud moeten hebben dat we aandringen op snelle wetgeving rondom de asielprocedure met name de beroepsprocedure. We gaan meer voor een structurele oplossing die daadwerkelijk bijdraagt aan welzijn voor kinderen en voor het behoud van de discretionaire bevoegdheid van de staatsecretaris om individuele gevallen toe te wijzen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.